Contact

Instagram

Boekingen worden bij voorkeur via SSS geregeld.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Das Mag Uitgevers:

E mail: hotline@dasmag.nl

Website: www.dasmag.nl

Voor vragen over de boeken Dit is jouw huis, Half Mens en IJstijd kunt u zich richten tot de Bezige Bij:

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam

Postbus 75184
1070 AD Amsterdam

Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
Fax algemeen: 020 – 305 98 24
Fax verkoop/publiciteit: 020 – 305 98 39
Email: j.van.dijk@debezigebij.nl